Øvingsoppgaver

Snarveien til Photoshop CS6 Extended

Filmklipp

bakhov, borste, forhov, hodelag, sal, start

Bildefiler

Last ned (.rar)