Om læreverket

Vårt læreverk til IT-2 består av tre hovedtitler, et åpent nettsted og et lukket nettsted beregnet for faglærere.

   • Jostein Nordengen og Tom Heine Nätt:
    IT 2, basisbok
    «IT 2, basisbok» gir en grunnleggende innføring i programfaget Informasjonsteknologi 2 (IT 2) og er ment brukt sammen med enten «Programmering i JavaScript» eller «Programmering i ActionScript» (se under). Boka er delt i tre deler ut fra hovedemnene i læreplanen – multimedieutvikling, programmering og planlegging/dokumentasjon. Ettersom det er svært vanlig å publisere multimedieproduksjoner på web, blir det mest grunnleggende for å lage nettsider i HTML og CSS gjennomgått.

   • Tom Heine Nätt og Jostein Nordengen
    Programmering i JavaScript
    «Programmering i JavaScript» gir en grunnleggende innføring i JavaScript. Den gjenspeiler ActionScript-boka (se under). Overgangen for dem som har brukt denne boka, blir dermed enkel og mye av eget materiell kan gjenbrukes. Boka er basert på «ren» JavaScript. Den tar som utgangspunkt at man ikke har programmert før, men at en har grunnleggende kunnskaper om å lage nettsider med HTML og CSS. Det er under utvikling et antall videoer som kan brukes av elevene til egenopplæring.
   • Jostein Nordengen og Tom Heine Nätt:
    Programmering i ActionScript 3.0. Flash CS5 Professional
    «Programmering i ActionScript 3.0» gir en grunnleggende innføring i å programmere i ActionScript. Boka er delt i grunnleggende programmering, programmering i ActionScript og appendiks. Del 1 gir en kort innføring i hvordan vi skriver kode og relaterer den til grafiske objekter i Flash. Del 2 tar for seg emner som er særegne for Flash og ActionScript. Mange av disser emnene faller ikke direkte under lærplanen til IT 2, men kan allikevel være nyttig å ha kjennskap til. I appendikset finnes en hurtigreferanse til mange av emnene i boka.