Forfatterne

Nordengen, Jostein
Jostein Nordengen er overingeniør og lærer ved Universitetet i Agder og underviser i 3d-modellering, animasjon og programmering. Han er også involvert i flere prosjekter innen e-læring og interaktive læremidler. Nordengen holder kurs i en rekke emner innenfor grafisk databehandling, blant annet DAK, visualisering og bildebehandling.

Tom Heine Nätt
Tom Heine Nätt er utdannet master i informatikk ved Høgskolen i Østfold, med spesialisering innen intelligente systemer. Han arbeider i dag som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, og underviser i hovedsak ulike typer programmerings-, web- og databasefag. Den siste tiden har Nätt også arbeidet med kurs, privatundervisning og ulike utviklingsprosjekter.