Nye nettsider

 

Nye nettsider til IT 1 og IT 2 er åpnet. Klikk her for å gå til de nye sidene og til ressursbankene for IT 1 og IT 2.

 

Nettsider til IT 2

Du har nå kommet til våre nettsider for faget Informasjonsteknologi 2. Her finner du blant annet en presentasjon av vårt læreverk og våre forfattere, en oversikt over våre titler og informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

«Faglærers sider» er forbeholdt faglærerne og krever abonnement. Her finnes det oppgaver og annet stoff som faglærer enkelt kan gjøre tilgjengelig for elevene. Klikk på «Faglærers sider» øverst til høyre for å skaffe deg tilgang.

IT 2, basisbok

«IT 2, basisbok» inneholder grunnleggende web med fokus på multimedia, planlegging og dokumentasjon samt «programmeringsteori». Boka kan brukes sammen med både «Programmering i JavaScript» og «Programmering i ActionScript 3.0».

Boka kan bestilles gjennom de vanlige kanalene og har ISBN 978-82-05-49008-6. Til boka er det utarbeidet en oppgavesamling. Den kan fritt lastes ned fra våre nettsider (Velg «Titlene» i menyen og klikk på «Oppgaver» til høyre for bildet av bokomslaget).


Programmering i JavaScript

«Programmering i JavaScript» gir en grunnleggende innføring i JavaScript. Den gjenspeiler ActionScript-boka som vi tidligere har utgitt. Overgangen for dem som har brukt denne boka, blir dermed enkel og mye av eget materiell kan gjenbrukes. Boka er basert på «ren» JavaScript.

Boka kan bestilles gjennom de vanlige kanalene og har ISBN 978-82-05-49009-3. Til boka er det utarbeidet en oppgavesamling. Den kan lastes ned fra våre nettsider. (Velg «Titlene» i menyen og klikk på «Oppgaver» til høyre for bildet av bokomslaget).


Nytt læreverk til IT 2

Vårt læreverk til IT 2 har vært den klare markedslederen siden det bli gitt ut i 2008 og fornyet i 2011. Mye har skjedd de siste årene, og vi har i 2016 gleden av å introdusere et nytt læreverk til IT 2. Det består av to titler som dekker hele læreplanen:

978-82-05-49008-6 IT 2, basisbok
978-82-05-49009-3 Programmering i JavaScript

«IT 2, basisbok» inneholder grunnleggende web med fokus på multimedia, planlegging og dokumentasjon samt «programmeringsteori».